PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREF W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
2020-10-21 20:14:07
Z A W I A D OM I E N I E Wójt Gminy Borkowice informuję, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020r. podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w k  ...więcej

Ogłoszenie o terminie sesji
2020-10-20 06:08:22
O G Ł O S Z E N I E   Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2020r. o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borkowicach, ul. Ks.J.Wiśniewskiego 42 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Borkowice.Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i  ...więcej

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy
2020-10-20 06:06:25
Informacja o terminachposiedzeń Komisji Rady Gminy: KOMISJA REWIZYJNA: 23 października 2020r. godz. 13:00Tematyka:1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.2. Zaopiniowanie projektów uchwał na najb  ...więcej

KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W BORKOWICACH
2020-10-13 08:26:10
  Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy w Borkowicach  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Przysuskiego w sprawie budowy mostu w ciągu drogi nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków
2020-09-30 21:16:47
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Przysuskiego w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków
2020-09-30 21:13:37
  ...więcej

PLAN DOWOZU I ODWOZU
2020-08-26 14:25:28
Borkowice, 24 sierpnia 2020 r. UWAGA: W autobusach szkolnych obowiązują takie same zasady jak w publicznych środkach transportu – Uczniowie mają obowiązk mieć zasłonięte usta i nos ! PLAN DOWOZU I ODWOZU na rok szkolny 2020/2021  ...więcej

Wniosek o wypłatę stypendium socjalnego
2020-08-26 14:17:25
O G Ł O S Z E N I E Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach informuje, że do dnia 15 września 2020 roku przyjmuje wnioski o wypłatę stypendium socjalnego na rok szkolny 2020/2021. Stosowne druki do pobrania w biurze Gminnego Zespołu Oświ  ...więcej

Ogłoszenie o terminie sesji
2020-08-24 07:01:35
O G Ł O S Z E N I E   Zawiadamiam, że w dniu 01 września 2020r. o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borkowicach, ul. Ks.J.Wiśniewskiego 42 odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Borkowice. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji   ...więcej

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy
2020-08-24 06:59:51
Informacja o terminachposiedzeń Komisji Rady Gminy: KOMISJA REWIZYJNA: 31 sierpnia 2020r. godz. 13:00Tematyka:1. Zapoznanie się z informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 i przygotowaniu placówek oświatowych do nowego r  ...więcej

Nieodpłatna pomoc prawna
2020-08-11 09:45:19
STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZEAleja Jana Pawła II 10 26-400 Przysucha; tel. (48) 675-25-53, fax. 675-36-72 O G Ł O S Z E N I E   W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID -19 , o których mowa w art. 1i 2 usta  ...więcej

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY
2020-08-11 09:39:54
OGŁOSZENIE Zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2020 Wójta Gminy Borkowice   Urząd Gminy w Borkowicach w dniach 11 -14 sierpnia 2020r. będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00  ...więcej

Ogłoszenie o terminie sesji
2020-07-27 05:46:21
O G Ł O S Z E N I E   Zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2020r. o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borkowicach, ul. Ks.J.Wiśniewskiego 42 odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Borkowice. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i prz  ...więcej

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy
2020-07-27 05:44:57
Informacja o terminachposiedzeń Komisji Rady Gminy: KOMISJA REWIZYJNA: 28 lipca 2020r. godz. 13:00Tematyka:1. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.2. Sprawy różne.   KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH: 27   ...więcej

Ogłoszenie o terminie sesji
2020-06-12 09:07:22
O G Ł O S Z E N I E   Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2020r. o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borkowicach, ul. Ks.J.Wiśniewskiego 42 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Borkowice.Porządek sesji: 1. Otwarcie sesji i przy  ...więcej

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy
2020-06-12 09:05:59
Informacja o terminachposiedzeń Komisji Rady Gminy: KOMISJA REWIZYJNA: 18 czerwca 2020r. godz. 13:00Tematyka:1. Analiza działalności GOPS za 2019 rok.2. Analiza działalności GOK za 2019 rok.3. Analiza działalności GBP za 2019 rok. 4. Zaopinio  ...więcej

Ogłoszenie o terminie sesji
2020-05-18 05:54:47
O G Ł O S Z E N I E Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2020r. o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borkowicach, ul. Ks.J.Wiśniewskiego 42 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Borkowice.Porządek sesji: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porz  ...więcej

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy
2020-05-13 06:15:12
Informacja o terminachposiedzeń Komisji Rady Gminy: KOMISJA REWIZYJNA: 12 maja 2020r. godz. 12:00Tematyka:1. Ocena wykonania budżetu Gminy za 2019 rok oraz przygotowanie stanowiska w sprawie absolutorium dla Wójta. KOMISJA REWIZYJNA: 21 ma  ...więcej

Ogłoszenie - raport o stanie gminy
2020-05-09 07:15:04
  ...więcej

INFORMACJA dotycząca wznowienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borkowice
2020-05-08 07:19:28
INFORMACJA dotycząca wznowienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borkowice Na podstawie otrzymanych informacji od Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych w Ninkow  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 95
następne