Ochrona środowiska

Regulamin utrzymania czystości i porządku 
 Regulamin utrzymania czystości i porządku

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-14 13:16:48.
KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w sprawie odpadów
powstających w miejscach kwarantanny 


KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny


Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne.
Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, osoby przebywające w miejscu zamieszkania chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne (np. grypę) i z tego powodu wytworzone przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Analogicznie należy traktować odpady wytworzone przez osoby objęte kwarantanną.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu: target=_new>https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

Z poważaniem,

Milena Nowakowska
Rzecznik prasowy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110 A
00-716 Warszawa

tel. +48 022 6510707
fax +48 022 6510676

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-17 08:20:46.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Przysusze nieczynny do odwołania. 

OGŁOSZENIE


W związku z ustawą z  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374) informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przysusze będzie nieczynny do odwołania.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-17 08:19:14.
Jak segregować odpady 
 Jak segregować odpady

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-10 06:24:12 | Data modyfikacji: 2020-04-10 06:26:04.
Wykaz podmiotów odbierających nieczystości
ciekłe 
 Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-17 07:24:47 | Data modyfikacji: 2020-09-04 09:31:00.
Deklaracja wzór opłata od gospodarstwa 
 Deklaracja wzór opłata od gospodarstwa

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-16 05:41:17.
Harmonogram odbioru odpadów 2020 
 Harmonogram odbioru odpadów 2020

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-16 05:37:47 | Data modyfikacji: 2020-03-27 08:18:57.
Zmiany kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. 

Borkowice,dn.20.11.2019r.

Szanowni Mieszkańcy !

Urząd Gminy w Borkowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Borkowice numer IX/68/2019 z dnia 30.10.2019 roku, od dnia 01.01.2020 roku, ulegnie zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich gospodarstw domowych. Zmiany podyktowane zostały wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

1.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wyniesie 11 zł miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wyniesie 40 zł od gospodarstwa domowego, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje 4 osoby i więcej.

Każdy, kto złożył do Urzędu Gminy w Borkowicach deklarację, otrzyma zawiadomienie o obowiązującej od 01.01.2020 roku wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany stawki nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.

Wpłaty należy dokonywać kwartalnie bez wezwania do dnia 15-go marca,maja,września,listopada każdego roku, u sołtysów wsi, w Kasie Urzędu Gminy w Borkowicach lub na rachunek bankowy:BS Przysucha f.Borkowice 67 9145 1079 3100 0374 2000

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 05:31:35.
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy
Borkowice za 2018 rok  
 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Borkowice za 2018 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:15:44.
Obwieszczanie Starosty Przysukiego 
 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasów.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-14 10:14:27.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borkowice 
 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borkowice"

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-17 02:20:49 | Data modyfikacji: 2018-07-17 02:22:35.
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy
Borkowice za 2017 rok 
 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Borkowice za 2017 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:51:46.
Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów
komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz
o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w
2016 roku. 
 Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców gminy oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu w 2016 roku.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-30 22:02:16.
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy
Borkowice za 2016 rok.  
 Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Borkowice za 2016 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-30 22:00:38.
Data wprowadzenia: 2017-04-30 22:00:38
Opublikowane przez: Admin