Zgromadzenia publiczne

Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach publicznych 

Zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485; z 2017 r. poz. 579) informujemy o nadchodzących zgromadzeniach cyklicznych:

Wykaz zawiadomień o zgromadzeniach publicznych

Data

Miejsce/Obszar

Godzina

Cel

13.06.2019r.

od ul. Księdza Jan Wiśniewskiego 7

(przed siedzibą OSP)

od godz. 13.00

do godz. 14.00

Zwrócenie uwagi władz państwowych na problem niebezpiecznych odpadów zgromadzonych nielegalnie na prywatnej posesji w centrum Borkowic.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-10 08:56:34 | Data modyfikacji: 2019-06-10 08:57:42.
 

Działając na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach Wójt Gminy Borkowice informuje, że zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych, które nie będą powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: gmina@borkowice.asi.pl bądź telefonicznie pod numerem:

048 675 79 10, w godz. 7.30-15.30

Zgodnie z art. 22 ust. 1 zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące elementy:

Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania ,przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-10 08:38:06 | Data modyfikacji: 2019-06-10 08:58:06.
Data wprowadzenia: 2019-06-10 08:38:06
Data modyfikacji: 2019-06-10 08:58:06
Opublikowane przez: Admin