Opinie RIO

Uchwała Nr Ra.9.2018 
 w sprawie : opinii o możliwości finansowania przez Gminę Borkowice planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-30 11:07:46.
Uchwała Nr Ra.147.2020 
 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-09 07:26:34 | Data modyfikacji: 2020-05-09 07:32:27.
Data wprowadzenia: 2020-05-09 07:26:34
Data modyfikacji: 2020-05-09 07:32:27
Opublikowane przez: Admin