Wykaz telefonów

Wykaz telefonów i stanowisk 

Robert Fidos – Wójt Gminy


Tel. 48 675 79 60 wew.101


e-mail: wojt@borkowice.asi.plPokój nr: 13


 


SławomirTamioła – Sekretarz Gminy


Tel. 48 675 79 60 wew.103


e-mail: sekretarz@borkowice.asi.plPokój nr: 14


 


Emilia Łochowska - Referent ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy


Tel. 48 675 79 60 wew.112


e-mail: gmina@borkowice.asi.plPokój nr: 12


 


Referat finansowy - księgowość


 


Marlena Tarka-Indyka – Skarbnik Gminy


Tel. 48 675 79 60 wew. 102


e-mail: skarbnik@borkowice.asi.plPokój nr: 10


 


Monika Rejmer – Zastępca Skarbnika


Tel. 48 675 79 60 wew.110


Pokój nr: 10


 


Jolanta Chrapek – Inspektor ds. księgowości budżetowej


tel. 48 675 79 60 wew. 102


pokój nr: 10


 


Stefania Kwiecień – Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych


Tel. 48 675 79 60 wew.109


Pokój nr : 9


 


Dorota Kaźmierczyk  – Referent ds. podatków i opłat lokalnych


Tel. 48 675 79 60 wew.109


Pokój nr : 9


 


Monika Powideł – Referent ds. księgowości podatków i opłat lokalnych - kasjer


Tel. 48 675 79 60 wew.109


Pokój nr : 9


 


 


Referat zamówień publicznych i inwestycji


 


Zdzisław Świerczyński - Kierownik referatu zamówień publicznych i inwestycji


Tel: 48 675 79 60 wew.106


e-mail: inwestycje@borkowice.asi.plPokój nr: 17


 


Anna Bojanowicz – Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy


Te. 48 675 79 60 wew.111


e-mail: promocja@borkowice.asi.plPokój nr: 17


 


Referat usług komunalnych


Sebastian Trochim – Kierownik referatu usług komunalnych


Tel. 48 675 79 60 wew.108


e-mail: zagospodarowanie@borkowice.asi.plPokój nr: 5


 


Małgorzata Sionek – Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska


Tel. 48 675 79 60 wew.108


e-mail: m.sionek@gminaborkowice.pl  


Pokój nr: 5


 


Bogusława Wełpa – Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym


Tel. 48 675 79 60 wew.108


e-mail: b.wepla@borkowice.ehost.plPokój nr: 5


 


Jarosław Tarka – Konserwator


Tel. 48 675 79 60 wew.108


Pokój nr : 5


 


Andrzej Dobroń – Operator koparki


Tel. 48 675 79 60 wew.108


Pokój nr: 5


 


Marcin Włodarczyk – Pracownik gospodarczy


Tel. 48 675 79 60 wew.108


Pokój nr: 5


 


Wojciech Bugała – Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń


Tel. 48 675 79 60 wew.108


Pokój nr. 5


 


Bogumiła Grabińska - robotnik gospodarczy


Tel. 48 675 79 60 wew.108


Pokój nr. 5

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-23 18:59:49 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:19:30.
Data wprowadzenia: 2017-01-23 18:59:49
Data modyfikacji: 2020-01-13 10:19:30
Opublikowane przez: Admin