Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu

Uchwała 1.1.2017 
 w sprawie orzeczenia nie ważności w części uchwały Nr XXI/134/2016 rady Gminy Borkowice z dnia 7 Grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 05:03:56.
Uchwała 1.2.2017 
 w sprawie orzeczenia nie ważności w części uchwały Nr XXI/131/2016 rady Gminy Borkowice z dnia 7 Grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie o dzielności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 05:08:29.
Uchwała nr Ra.43.2019 
 w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Rade Gminy Borkowice w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:34:55.
Uchwała nr Ra.42.2019 
 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Gminę Borkowice w Uchwale Budżetowej na 2019.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:38:06.
Uchwała nr Ra.286.2020 
 Uchwała nr Ra.286.2020

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-09-30 21:33:19.
Data wprowadzenia: 2020-09-30 21:33:19
Opublikowane przez: Admin