Konsultacje społeczne

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Borkowice o konsultacjach społecznych z mieszkańcami miejscowości: Bolęcin, Bryzgów, Kochanów, Rusinów, Ruszkowice, Rzuców, Smagów, Wola Kuraszowa, Wymysłów, Zdonków dotyczących zniesienia nazw integralnych części wsi. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 20.03.2020r. do 19.04.2020r. ankiety dla mieszkańców będą dostępne u sołtysów; na stronie internetowej Gminy; na stronie BIP Gminy; w Urzędzie Gminy, pokój nr. 12 wypełnione ankiety należy złożyć w okresie konsultacji u sołtysów; w Urzędzie Gminy, pokój nr. 12 ; przesłać skan ankiety na adres mail-wy Gminy; przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Borkowicach, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
Wynik konsultacji zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Gminy Borkowice

Wójt Gminy Borkowice
/ Robert Fidos/

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:35:12.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Bolęcin dotyczących zniesienia
składowych i integralnych części miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Bolęcin dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:37:40 | Data modyfikacji: 2020-03-19 12:55:52.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Bryzgów dotyczących zniesienia
składowych i integralnych części miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Bryzgów dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:39:16.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Kochanów dotyczących
zniesienia składowych i integralnych części
miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kochanów dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:50:46 | Data modyfikacji: 2020-03-19 12:56:09.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Rusinów dotyczących zniesienia
składowych i integralnych części miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Rusinów dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:53:36.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Ruszkowice dotyczących
zniesienia składowych i integralnych części
miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Ruszkowice dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 12:59:48 | Data modyfikacji: 2020-03-19 14:29:38.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Smagów dotyczących zniesienia
składowych i integralnych części miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Smagów dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:11:29.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Wola Kuraszowa dotyczących
zniesienia składowych i integralnych części
miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wola Kuraszowa dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:13:29.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Wymysłów dotyczących
zniesienia składowych i integralnych części
miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wymysłów dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:27:21.
Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Zdonków dotyczących zniesienia
składowychi integralnych części miejscowości. 
 Ankieta w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Zdonków dotyczących zniesienia składowychi integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:30:10.
Ankietaw sprawie przeprowadzenia konsultacji z
mieszkańcami wsi Rzuców dotyczących zniesienia
składowych i integralnych części
miejscowości. 
 Ankietaw sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Rzuców dotyczących zniesienia składowych i integralnych części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:39:47 | Data modyfikacji: 2020-03-19 14:33:43.
Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:39:47
Data modyfikacji: 2020-03-19 14:33:43
Opublikowane przez: Admin